Ewangelia na 14 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.12.2023 wg św. Mateusza 11,11-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!”

Komentarz do Ewangelii na 14 grudnia:

Trudne to dzisiejsze Słowo. W pierwszej chwili niczym nie przykuwa uwagi. Przelatuje i nie zostaje w sercu ani w myślach. A jednak jeśli Bóg coś mówi to zawsze ma to ogromne znaczenie. Jezus dzisiaj wskazuje na Jana Chrzciciela, największego proroka spośród wszystkich. Każdy z nas ma swoich ulubionych świętych, ale czy ten, wskazany przez Jezusa znajduje się w kręgu tych „najulubieńszych”? Raczej rzadko. A więc nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Czasem to, co nie pociągające ani nie zachęcające na zewnątrz, ma wielką wartość przed Bogiem. Tylko On zna moje i Twoje serce bardzo dobrze. Tylko On zna prawdziwą wartość człowieka.

Najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest od Jana Chrzciciela, największego proroka. Jak ogromna musi być różnica między ziemią a niebem… Bardzo będziemy przemienieni na wieczność. Warto o tę wieczność zabiegać i starać się. Czy myślisz czasem o niebie? Czy masz pragnienie właśnie tam spędzić wieczność? Proś o takie pragnienie.

„Kto ma uszy niechaj słucha”. Tak kończy Jezus dzisiejszy fragment. Mamy zdolność słuchania nie tylko zewnętrznego ale także wewnętrznego. Dzisiejsze Słowo, nie łatwe, jest tego dowodem. Kiedy tylko zatrzymamy się na chwilę, aby je rozważać Bóg sam objawia nam więcej niż rozumiemy na co dzień. Bóg pociąga swoim Słowem w głąb. Sięgaj po Pismo Święte jak najczęściej i słuchaj w ciszy choćby 5 minut. Będziesz zaskoczony jak Bóg wyraźnie mówi. Poproś Boga o dar słuchania Jego Słowa, o dar rozumienia go głęboko.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *