Ewangelia na 14 grudnia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.12.2021 wg św. Mateusza 21, 28-32 z komentarzem:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy». Ten odpowiedział: «Idę, panie!», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”.

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Komentarz do Ewangelii na 14 grudnia

Arcykapłani i starsi ludu Izraela szczycili się tym, że pełnili wolę Boga. Jezus wielokrotnie w swojej działalności starał się wskazać na ich hipokryzję i brak miłości. Często źródłem takiej postawy jest pycha, która ogranicza możliwość krytycznego spojrzenia na podejmowane działania. Mówi się, że pycha jest korzeniem każdego grzechu. Zastanów się, w jakich sytuacjach jest ci szczególnie trudno przyjąć możliwość popełniania przez ciebie błędów.

Pytanie, które Jezus zadaje swoim rozmówcom, nikogo nie obraża. Zadane jednak w kontekście opowiedzianej przypowieści zmusza do refleksji. Kontekst pytania Jezusa był dobrze znany i zrozumiały dla arcykapłanów czy starszych ludu. Dotykał on dokładnie sedna popełnionego przez nich błędu. Przyjrzyj się historii przedstawionej w przypowieści. Co mógłbyś wynieść z niej dla siebie?

Często przyznanie się do błędu traktujemy jako porażkę czy powód do hańby. Jednak przypowieść o dwóch synach wskazuje na coś zupełnie innego. Samo dostrzeżenie błędu i zmiana postawy powinny być traktowane jako sukces i błogosławieństwo. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na kontrast pomiędzy postawą uczonych w Piśmie a postawą celników i grzeszników. Zobacz, jak niezwykła radość wynika z odwrócenia się od popełnianych błędów. Kiedy ty ostatnio doświadczyłeś podobnego sukcesu? Spróbuj trwać chwilę w obecności Boga, który nie potępia, ale wspiera cię w każdej twojej decyzji. Możesz opowiedzieć Mu o wszystkim, czego się obawiasz, wstydzisz czy żałujesz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *