Ewangelia na 14 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.12.2016 wg św. Łukasza 7, 19-23 z komentarzem:

I posłał ich do Pana z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»

Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem.

Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».

Komentarz do Ewangelii 14 grudnia:

Powołanie Jana Chrzciciela polegało na wskazaniu Mesjasza oraz przygotowaniu ludu na Jego przyjście. Jan widzi Mesjasza raczej jako sędziego, który ustanowi Królestwo sprawiedliwości. Odzieli pszenicę od omłotu: ziarna zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Sam doświadcza jednak czegoś innego. Jest uwięziony przez Heroda za głoszenie sprawiedliwości. Wyobraź sobie siebie w tej scenie. Bądź razem z więzionym Janem jako jeden z jego uczniów.

Gdy Jan słyszy o dziełach Chrystusa, wysyła swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Czyny Jezusa wywołują w nim wątpliwości. Być może są rozbieżne z jego wyobrażeniem o Mesjaszu. Jednak Jan nie podejmuje ostatecznego osądu. Zastanów się, jaka jest twoja reakcja, gdy ogarniają cię wątpliwości? Czy potrzebujesz natychmiastowych rozwiązań, czy może dajesz Bogu czas?

Jan poświęcił całe swoje życie, by służyć Bogu. Jednak jego odejście nie było szczęśliwe, a wręcz dramatyczne. Na ziemi nie otrzymał żadnej nagrody za swoją sprawiedliwość. W takiej sytuacji można łatwo zwątpić w sprawiedliwość Boga. Kiedy ty spodziewasz się otrzymać swoją nagrodę? Czy jesteś gotowy przejść ciemną noc wątpliwości w zaufaniu do Boga? Teraz w ciszy serca módl się razem z psalmistą: „Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże! Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. Okaż miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, co się chronią pod Twoją prawicę”.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *