Ewangelia na 13 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.09.2019 wg św. Łukasza 6, 39-42 z komentarzem:

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego”.

Komentarz do Ewangelii na 13 września:

Obrazowe przykłady podane przez Jezusa są bardzo czytelne. Gdy chcesz zmiany w świecie – zacznij od siebie! Czy zastanawiałeś się jednak co zrobić z pragnieniem niesienia pomocy innym bez bycia oskarżonym o obłudę? I jak samemu być na tyle samoświadomym, aby zauważać własne słabości i nad nimi pracować? Krótko mówiąc: czy masz własną „strategię” dążenia do świętości?

Człowiek obłudny, to taki, który ukrywa swoje prawdziwe myśli, uczucia i działania tylko po to, aby zaprezentować się w lepszym świetle. Człowiek święty natomiast to ten, który stoi w prawdzie; zaś jego zamiary, decyzje i czyny skierowane są ku służbie i chwale Majestatu naszego Boga. To Ty sam decydujesz w każdej sytuacji, po której stronie zajmiesz miejsce.

Słuchając po raz kolejny słów Ewangelii poproś Ducha Świętego, aby pozwolił Ci spojrzeć na Ciebie Jego oczami i pomógł odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób w moim życiu mogę wyzbyć się wszelkiego fałszu i jeszcze lepiej wyrażać Prawdę, którą jest Jezus?

W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół otrzymał Ducha Świętego, aby rozjaśniał nasze serca i rozum światłem Odwiecznej Prawdy. Proś Go nie tylko teraz, ale jak najczęściej, aby prowadził Cię drogą świętości.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *