Ewangelia na 13 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.01.2020 wg św. Marka 1, 14-20 z komentarzem:

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.

Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Komentarz do Ewangelii na 13 stycznia:

Jezus nawołuje do nawrócenia. Wzywa człowieka do pójścia za Nim. Być może miałeś takie chwile, kiedy bardzo zapragnąłeś tej Miłości. Może była to jakaś trudna dla ciebie sytuacja, lub przeciwnie – radość, której źródło odnalazłeś właśnie w Jezusie.

Bóg potrzebuje jednak twojej ostatecznej zgody, by mieć całkowity wpływ na twoje życie. Jeśli pójdziesz za wezwaniem Boga, rozpocznie On proces twego nawrócenia. Czy jesteś gotowy przyjąć, że to Bóg będzie jedynym i ostatecznym punktem odniesienia w twoim życiu?

Bóg potrzebuje twojej decyzji i świadomości konsekwencji wynikających z jej podjęcia. Droga z Bogiem nie zawsze będzie łatwa. Ale to, co naprawdę ważne, to zaufanie Bogu. Nawet z najtrudniejszych sytuacji, Bóg będzie umiał wyprowadzić dla ciebie dobro. Nawracając się do Boga, Pan Bóg pomaga nam jeszcze lepiej okryć siebie i drugiego człowieka w świetle Jego miłości. Poproś Jezusa o to, aby napełnił twoje serce ufnością, abyś nie polegał na sobie, ale pozwolił się Jemu prowadzić.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *