Ewangelia na 13 październik 2016 z komentarzem

Ewangelia z 13.10.2016 wg św. Łukasza 11, 47-54 z komentarzem:

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: «Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą.  Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem.

Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.

Komentarz do Ewangelii 13 października:

Pomyśl o jednej, konkretnej osobie, która jest dla ciebie autorytetem moralnym. Kiedy masz jakiś dylemat, jest ona pierwszą, do której kierujesz swoje kroki. Jak wygląda wasza relacja? Czy każde jej słowo zostawiasz bez krytyki i przyjmujesz takim, jakim jest?

Z jednej strony chcemy być samowystarczalni, z drugiej zaś lubimy zrzucać odpowiedzialność za nasze życie na innych. Co powoduje, że tak bardzo sobie nie ufasz? Co leży u podstaw twoich decyzji?

Pan Jezus w tej Ewangelii chce Cię uświadomić, abyś myślał sam, abyś korzystał z Jego darów, Jego mądrości. Abyś nie szedł ślepo za tłumem, lecz byś raczej odważnie kroczył na przekór wszystkiemu, co zmanipulowane i przyjęte jako norma.

Spójrz Panu Jezusowi prosto w oczy, zobacz Jego dobroć i miłość. Proś Go, aby dał Ci odwagę i mądrość, by iść za Jego słowem, by żyć ze swoją rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy, z Kościołem.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *