Ewangelia na 13 marca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.03.2019 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem:

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym.

Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Komentarz do Ewangelii na 13 marca:

Serce, które jest czułe na prawdę i dobroć, rozpoznaje w nauczaniu Jezusa przesłanie miłości – nawet gdy jest to nawoływanie do nawrócenia. Jezus pragnie, aby zaufać tej miłości, która jest sednem jego nauczania. Dlatego krytykuje On jemu współczesnych, którzy żądają znaku. W miłości ważne jest bowiem zaufanie i wiara, a nie ciągłe usprawiedliwianie i udowadnianie swoich racji.

Aby skonfrontować podejrzliwych i nieufnych ludzi z ich niewiarą, Jezus daje przykłady pogan, którzy gorliwiej niż niektórzy przedstawiciele narodu wybranego szukali mądrości i nawrócenia. Przyjrzyj się dokładnie tym przykładom. Zastanów się czy twoje serce z biegiem czasu nie zasklepiło się w schematycznym myśleniu, nieczułym na głos mądrości i nawrócenia? Czy nadal jest pełne pasji i poszukiwania?

Jakże o wiele większym jest Jezus od proroków i królów; w Nim jest cała mądrość i życie. Czy jesteś w stanie poczuć przywilej bycia uczniem Jezusa? Czy Słowo Boże Ci nie spowszedniało? Czy jesteś w stanie wciąż na nowo odkrywać jego świeżość i zbawczą moc w twoim życiu? Wsłuchaj się ponownie w słowa Ewangelii, która dzisiaj jest skierowana do Ciebie. Porozmawiaj na koniec z Jezusem jako twoim przyjacielem o swoim życiu i swojej wierze.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *