Ewangelia na 13 marca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.03.2017 wg św. Łukasza 6, 36-38 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Komentarz do Ewangelii 13 marca:

Po grecku krino, tłumaczone jako sądzić, znaczy też wydać wyrok, oceniać, skazać, a kata-dikadzo, tłumaczone jako potępiać, znaczy dosłownie: kata – z góry i dikadzo – skazywać za winę, sądzić. Nie chodzi więc o jakąkolwiek opinię o innych, ale stawianie się wyżej od nich i z tej perspektywy potępianie, osądzanie. Czy takie coś ma miejsce w twoim życiu? Czy uważasz się za lepszego, a przez to uprawnionego do osądzania innych?

Pan Jezus mówi: „odmierzą wam bowiem taka miarą, jaką wy mierzycie”. Swoją postawą czynisz się więc de facto swoim sędzią. Jeżeli patrzysz na innych z góry, osądzasz, potępiasz i nie chcesz przebaczyć, to samo wróci do ciebie. Natomiast jeśli potrafisz stanąć obok drugiego człowieka, nie nad nim, potrafisz kochać nawet nieprzyjaciół – tego też doświadczysz. Jakim jesteś dla siebie sędzią?

Polecenie „nie sądźcie…” nie oznacza bierności. W następnym fragmencie Jezus mówi: „wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”. Nie znaczy to: „nie zwracaj uwagi bliźniemu”, ale jest to polecenie byś zmianę innych zaczął od zmiany samego siebie. Zanim coś powiesz bliźniemu, zobacz, czy problem nie jest w tobie. A gdy doświadczysz trudu pracy nad sobą, z większym szacunkiem i miłością będziesz mógł mu pomóc.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *