Ewangelia na 13 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.07.2023 wg św. Mateusza 10, 7-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.

A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu”.

Komentarz do Ewangelii na 13 lipca:

„Idźcie i głoście: bliskie już jest królestwo niebieskie”. Z tą radosną nowiną Jezus posyła dziś swoich uczniów w świat. Wskazuje im chorych, trędowatych, umarłych. Daje moc uzdrawiania i wskrzeszania z martwych. Jezus mówi: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Każdego z nas Bóg obdarował przeróżnymi darami. Czy potrafisz dzielić się nimi z innymi za darmo?

Jezus mówi uczniom, aby nic nie brali ze sobą w drogę i nie przyjmowali zapłaty od ludzi, do których idą. Co chce im przez to powiedzieć? Daje im poczucie bezpieczeństwa, że jeśli tylko będą głosić Ewangelię, na pewno nie będą musieli martwić się o sprawy doczesne. Wszystko co potrzebne będzie im dane. Zastanów się, czy potrafisz powierzyć Chrystusowi wszystkie swoje sprawy.

Jezus przygotowuje swoich uczniów na to, że nie zawsze będą dobrze przyjmowani. Zaleca jednak, aby do każdego przychodzili z serdecznym usposobieniem i pozdrowieniem na ustach. To ważne, by mimo różnych przeciwności czy nieprzychylności otoczenia nie poddawać się i wciąż głosić światu Chrystusa – dobrą nowinę, która wybrzmiewa z dzisiejszej Ewangelii: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Podziękuj dziś Jezusowi za wszystkie dary, którymi cię ubogacił i proś, aby każdego dnia na nowo uzdalniał cię do niesienia Jego samego innym ludziom.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *