Ewangelia na 13 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.12.2022 wg św. Mateusza 21, 28-32 z komentarzem:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy». Ten odpowiedział: «Idę, panie!», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”.

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Komentarz do Ewangelii na 13 grudnia

„Co myślicie?” Dzisiejsza rozmowa Jezusa jest kolejnym etapem starcia z przywódcami Narodu Wybranego. Nieraz wystawiali Go na próbę, zastawiali pułapki albo pytali wprost. Teraz Jezus przejmuje inicjatywę. Chce poznać ich myślenie. Chce, by także oni uświadomili sobie to, czym naprawdę kierują się w swoim zachowaniu. Takie same pragnienia Jezus ma w stosunku do ciebie: chce, byś sobie uświadomił to, czym kierujesz się w swoim życiu.

Choć podobnie jak arcykapłani potrafimy wskazać „dobrą postać z bajki”, to pewnie już nie tak łatwo jest nam to przełożyć na nasze życie. Pewnie znajdziemy w swoim życiu sytuacje, w których mówimy to, co właściwe, ale już nie postępujemy według tego, co uważamy za dobre. I odwrotnie, gdy mimo początkowego ociągania potrafimy zrobić to, co konieczne. Która postawa przejawiła się ostatnio w twoim życiu?

A jednak, mimo tego wszystkiego, nierzadko wciąż uważamy się za wysoko stojących w hierarchii, mamy swoje grupy ludzi, od których czujemy się lepsi. A Jezus mówi, że to właśnie ci uważani przez nas za gorszych będą bliżej Niego. Jak reagujesz na te słowa? Powierz Bogu to, co poruszyło cię podczas tej refleksji.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *