Ewangelia na 12 sierpnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.08.2022 wg św. Mateusza 19, 3-12 z komentarzem:

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

Odparli Mu: „Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?” Odpowiedział im: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”.

Rzekli Mu uczniowie: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić”. On zaś im odpowiedział: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!”

Komentarz do Ewangelii na 12 sierpnia

Kluczem do zrozumienia dzisiejszej nauki Jezusa jest miłość. Tak jak Bóg kocha nas od początku i na zawsze, tak też człowiek, stworzony na Jego obraz i podobieństwo, jest powołany do wiernej miłości. Jezus, objawiając prawdę o małżeństwie, rzuca światło na nasze słabości. Miłość jest źródłem łaski, pojednania i uleczenia. Jak wygląda twoje powołanie do miłości?

Mówiąc o powołaniu do małżeństwa, Jezus wskazuje, że jest ono podstawą rodziny. Każdy z nas jest dzieckiem. Nawet jeśli czasami nasi rodzice nie byli w stanie zapewnić nam pełni miłości, to Bóg zaprasza nas do wdzięczności, do pojednania, gdyż On zawsze jest z nami w swojej ojcowskiej i matczynej miłości. Pomyśl przez chwilę o swoich rodzicach i o swojej rodzinie.

Zwracając się do swoich uczniów, Jezus wskazuje na szczególne powołanie bezżenności dla królestwa Bożego. To powołanie, jak każde inne, jeśli nie ma być jałowym ascetyzmem, musi pochodzić z serca pełnego płodnej miłości. Powołanie zakłada dobrowolną odpowiedź, która jednoczy serce. W słowach Jezusa wybrzmiewa waga osobistego powołania. Pomyśl o tym, do czego powołał lub powołuje cię Bóg teraz w twoim życiu. Porozmawiaj z Jezusem o swojej historii rodzinnej i o tym, do czego cię powołuje. Oddaj Mu trudności, proś o łaskę wdzięczności.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *