Ewangelia na 12 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia z 12.11.2016 wg św. Łukasza 18, 1-8 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”.

Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Komentarz do Ewangelii 12 listopada:

„Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi”! Czasem stajemy przed ludźmi mającymi władzę. Być może nawet tak złowrogimi jak ten sędzia, któremu wydawało się, że stoi ponad prawem. Jezus jednak mówi, że nawet uboga wdowa może swoją determinacją złamać niechętną postawę takich osób. Ale łatwiej jest się przestraszyć, niż wykazywać się odwagą tej kobiety. Kiedy budzi się w tobie odwaga? Do czego ją wykorzystujesz?

Bóg też jest Sędzią, Władcą i Panem. Ale całkowicie innym niż ten niesprawiedliwy sędzia z przypowieści. Bóg patrzy bowiem na nas jak na „swoich wybranych”. Na ciebie też. On cię wybrał do życia. I to życia wiecznego. Dobrze więc jest stawać przed Nim z szacunkiem, ale warto, aby było w tym więcej miłości niż bojaźni. Bo nie stajesz przed srogim Ojcem, ale przed kochającym Tatą. On uczyni tylko to, co dobre…

Bóg chce wysłuchiwać twoich próśb, jeśli tylko nie pragniesz w nich czegoś szkodliwego dla siebie lub innych. Czy jednak Jezus znajduje w tobie wiarę w takiego Boga Ojca? Możesz się nad tym zastanowić, słuchając jeszcze raz fragmentu Ewangelii… Na koniec proś Ojca o cokolwiek, czego teraz ci naprawdę potrzeba. I zaufaj Mu – Jego odpowiedź będzie najlepszą z możliwych…

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *