Ewangelia na 12 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.12.2022 wg św. Mateusza 21, 23-27 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?”

Jezus im odpowiedział: „Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?” Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» A jeśli powiemy: «od ludzi», to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka”.

Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. On również im odpowiedział: „Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.

Komentarz do Ewangelii na 12 grudnia

Kiedy prawda przerasta człowieka, lub uświadamia zbyt trudne zobowiązania moralne, wtedy człowiek potrafi postawić zaporę swej ciekawości. Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii. Najpierw arcykapłani i starsi ludu, zaintrygowani czynami Jezusa, stawiają Mu pytanie podyktowane nie tylko ciekawością, ale zawierające w sobie także utajone oskarżenie: „Jakim prawem to czynisz i kto dał Ci tę władzę?”. Jezus dopowiada pytaniem na pytanie, by tym zestawieniem doprowadzić do poznania prawdy.

Arcykapłani i starsi ludu spostrzegli, że sami będą musieli powiedzieć to, czego  powiedzieć nie chcieli. Dlatego odpowiadają Jezusowi wykrętem. Nie poznali prawdy.

Czy zdarzało ci się ograniczać poznawanie nadprzyrodzonego świata tylko do sfery znaków i zdarzeń? Czy wnikałeś w ich treść i znaczenie? Czy nie traktujesz wiary powierzchownie? Zastanów się i posłuchaj, poznaj prawdę. Wznieś dziś serce z dziękczynieniem Bogu za to, że uczy cię prawdy, która z Niego wypływa. Jest czasem bolesna i trudna, ale zawsze oczyszcza i daje pokój serca. Zaufaj i zawierz Bogu swoją wędrówkę życia.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *