Ewangelia na 12 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.12.2016 wg św. Mateusza 21, 23-27 z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?»

Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?»

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka». Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

Komentarz do Ewangelii 12 grudnia:

Jezus przyszedł do świątyni. Świątynia od zawsze była miejscem spotkania z Bogiem. Pan Jezus powiedział też, że nadchodzą dni, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że każde Twoje pytanie, poszukiwanie prawdy jest oddawaniem chwały Bogu? Bóg się cieszy kiedy pytasz, kiedy szukasz prawdy. Bo tak naprawdę szukasz Jego.

Obecni przy Jezusie chcieli żeby Pan do nich mówił. Chcieli usłyszeć Jego Słowo. Jezus natomiast – chciał wejść z nimi w dialog. Pan Jezus chciał porozmawiać. Ponieważ rozmówcy Jezusa zamknięci byli na dialog z Nim, Pan nie mógł im nic powiedzieć. Bóg jest osobą, lubi rozmawiać. Jezus pokazuje, że nie ma możliwości rzeczywiście nawiązać więzi z nim, bez dialogu.

Daj sobie i Panu Jezusowi czas na rozmowę. Ty pierwszy zadaj pytanie. Właśnie teraz pomyśl o co byś chciał Pana Jezusa zapytać i … zrób to. Patrz w Jego oczy i podejmij dialog. Nie bój się w tej rozmowie usłyszeć głos Boga w Twojej duszy. Arcykapłani i starsi ludu to byli ludzie, którzy cenili to kim byli, swoją sytuację życiową, materialną, społeczną. Byli ważni. Ich sporym problemem było to, że kalkulowali podczas spotkania z Panem Jezusem. Mierzyli i ważyli ile mogą zyskać, a ile stracić. Czy nie lepiej jednak stać się ufnym jak dziecko?

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *