Ewangelia na 11 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.01.2022 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem:

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał.

Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego! „

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Komentarz do Ewangelii na 11 stycznia

Żydzi obecni w synagodze byli zdumieni nauką Jezusa, a przecież mówił do nich o tym, co znali od dawna. W Jego postawie i sposobie mówienia o Bogu było coś żywego, autentycznego, poruszającego ludzkie serca. Co z tego, co usłyszałeś w swoim życiu o Bogu, najbardziej cię poruszyło?

Chrystus nie poprzestaje tylko na nauczaniu. Ma władzę nad złymi duchami i z niej korzysta. Nie dyskutuje z szatanem. Jednym zdaniem wymusza na nim milczenie. To ważna wskazówka do walki duchowej, której doświadczasz w swoim życiu. Jak zachowujesz się w czasie pokusy? Jak wtedy rozmawiasz z Jezusem?

Świadkowie zdarzeń w synagodze nie milczą na temat tego, co widzieli. Dzięki ich opowiadaniu nauka, którą głosi Pan, rozprzestrzenia się dalej. Jak mówisz innym o swoim spotkaniu z Bogiem? Poproś Jezusa o światło i otwartość na dostrzeganie Bożej mocy w swoim życiu i na świadczenie o Nim innym.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *