Ewangelia na 11 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.05.2023 wg św. Jana 15, 9-11 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Komentarz do Ewangelii na 11 maja:

Istniejesz dlatego, że Bóg stworzył cię z miłości. Bez Jezusa nie możesz zrozumieć samego siebie i sensu swego życia. Trwanie w miłości Bożej to odkrywanie swojej najgłębszej tożsamości. Jest tyle przeszkód na tej drodze i dlatego tak bardzo potrzeba ci wytrwałości w dążeniu do Boga i zarazem stawaniu się w pełni sobą.

Miłość Boża to miłość pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jezus daje siebie za wzór miłości Ojca poprzez spełnianie Jego przykazań. Przykazania są drogowskazami Bożej miłości, dlatego streszczają się w nakazie miłości Boga i bliźniego. Jak miłość i przykazania funkcjonują w twoim życiu?

Odejście od miłości Boga oznacza wewnętrzną dezintegrację, marnowanie otrzymanych darów i skutkuje poczuciem pustki, bezsensu i smutku. Trwanie w miłości to zarazem spełnianie siebie, co owocuje wewnętrznym pokojem i radością, poczuciem pełni życia, pomimo trudności i niepowodzeń. Proś Boga o wytrwałość w miłości, o wierność swemu powołaniu i o to, by ta wytrwałość doprowadziła cię do pełni radości – do Nieba.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *