Ewangelia na 11 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.05.2020 wg św. Jana 14, 21-26 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?” W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.

Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Komentarz do Ewangelii na 11 maja:

Jezus zachęca, aby zachowywać Jego przykazania. Zachowywanie przykazań, a więc życie tym, co przekazał nam Jezus, jest konsekwencją tego, że Jego Słowo w nas trwa. Wierzący w Jezusa otrzymali udział w pięknej prawdzie Ewangelii, która ma siłę przemiany serca i życia. Czym dla ciebie są przykazania? Jak bardzo starasz się je zachowywać?

Poprzez słuchanie Słowa i życie nim tworzy się w nas ogromna przestrzeń, która jest idealnym mieszkaniem dla Boga. Ta przestrzeń umożliwia też kontakt z drugim człowiekiem. Dzięki niej można się spotkać z inną osobą na o wiele głębszym poziomie. Pozwól dziś, aby Słowo powiększało w tobie tę przestrzeń spotkania.

Duch Święty pragnie pouczać każdego o tym, co zostawił Jezus. Jednak nic z tego nie wyjdzie, jeśli nie będziemy podążać za Jego natchnieniem. Oprócz tego potrzebuje On naszego zaangażowania, cierpliwości i wyciągania wniosków z popełnionych błędów. W jaki sposób możesz dzisiaj współpracować z Duchem Świętym? Pomódl się: Duchu Święty, wspieraj mnie, tak bym żył w pełni Ewangelią. Pomóż mi zrozumieć przykazania i je zachowywać.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *