Ewangelia na 11 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.05.2019 wg św. Jana 6, 55. 60-69 z komentarzem:

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».

A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».

Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Komentarz do Ewangelii na 11 maja:

Jezus mówi wyraźnie, że Jego Ciało i Krew to prawdziwy pokarm i napój. To źródło Jego więzi z nami. Wymiernym znakiem tej więzi jest Eucharystia. To podczas Eucharystii doświadczamy Boga najbliżej jak tylko można. Bóg dzieli się z nami darem nieśmiertelności. Czy pragniesz pokarmu, który zapewnia ci nieśmiertelność?

Uczniowie skarżyli się, że trudna jest mowa Chrystusa. Próbowali racjonalnie wytłumaczyć sobie to, co mówił do nich Pan. A Jezus odwołuje się do wiary. Tylko dzięki wierze można doświadczyć tajemnicy Jego Ciała i Krwi. To żywa wiara pozwala na działanie tej tajemnicy w człowieku. Czy masz w sobie taką wiarę?

„Ty masz słowa życia wiecznego” mówią w końcu Apostołowie. Dlatego pozostaną z Jezusem! Życie wieczne, które jest nieprzerwanie związane z osobą Jezusa, to jedyne życie, które ma prawdziwy sens. Czy twoja wiara w życie wieczne wzmacnia się zarówno podczas trudnych, jak i radosnych doświadczeń? Proś o wzmocnienie pragnienia bycia z Jezusem i przyjmij od Niego dar życia wiecznego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

1 komentarz do “Ewangelia na 11 maja 2019 z komentarzem

  1. Pan Jezus mówi też o tym , że wróci tam skąd przyszedł. Czyli daje nam do zrozumienia, że przy Bogu Ojcu był od początku.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *