Ewangelia na 11 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.07.2023 wg św. Mateusza 19, 27-29 z komentarzem:

Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela.

I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność”.

Komentarz do Ewangelii na 11 lipca:

Apostołowie zostawili wszystko, co mieli, i poszli za Jezusem. Jak mocne musiało być doświadczenie spotkania z Nim! Zmieniło całe ich życie. Żyli otoczeni Jego miłością, widzieli cuda i słuchali wszystkiego, co przekazywał ludziom. Mogli się uczyć Jego sposobu myślenia i działania, a przede wszystkim oddania Ojcu. Co się zmieniło w tobie od czasu, gdy prawdziwie dotknęła cię miłość Boga?

W codziennym przeżywaniu wiary bardzo łatwo jest wejść w myślenie, które kieruje się pytaniem: „co z tego mam?”. Często prosimy Boga o różne dary i wierzymy, że nam pomoże, jeśli tylko będziemy się modlić i postępować dobrze. Żyjemy według zasady „coś za coś”. Podobnie myślał Piotr i nie zawahał się zadać Bogu pytania: „cóż więc otrzymamy?”. Kiedy ostatni raz rozmawiałeś z Bogiem o swoich wątpliwościach i oczekiwaniach?

Jezus dał Piotrowi odpowiedź, która mogła go rozczarować. Obietnica udziału w chwale Jezusa wydaje się abstrakcyjna i odległa, gdy pomyślimy o sprawach codziennych. Ale to jest pragnienie Jezusa: by dzielić swoją chwałę z człowiekiem. Czy potrafisz przyjąć to jako szczególne wyróżnienie? Poproś Ducha Świętego o głęboką relację z Jezusem i poznanie Jego pragnień. Proś, by oczyszczał twoje oczekiwanie na nagrodę.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *