Ewangelia na 11 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.06.2021 wg św. Jana 19, 31-37 z komentarzem:

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili»

Komentarz do Ewangelii na 11 czerwca:

Opisana w dzisiejszej Ewangelii scena następuje zaraz po śmierci Jezusa na krzyżu. “Wykonało się” – misja, jaką otrzymał od Ojca, została wypełniona. Misja ta dalej się wypełnia w sakramentach. W przebitym boku, czyli w Sercu Jezusa, Kościół zawsze widział ich źródło. Który z sakramentów był lub jest dla ciebie najważniejszy?

Z przebitego Serca Jezusa wypłynęła krew i woda. Krew oznacza życie, które nigdy się nie kończy. Życiem wiecznym możesz żyć już tu i teraz dzięki sakramentom. Przyjmując je, realnie spotykasz się z tym samym Jezusem, który umierał na krzyżu, a on cię dotyka i błogosławi. Jak przeżywasz momenty przyjmowania sakramentów?

Z przebitego Serca Jezusa wypłynęła także woda. Jezus nazwał żywą wodą Ducha Świętego. Jest On obecny w każdym sakramencie, nie tylko w chrzcie i bierzmowaniu. Wypełnia i ożywia każdego, który je przyjmuje z pokorą i czcią. Jeśli przyjmowanie sakramentów spowszedniało ci, proś Ducha Świętego o ożywienie wiary w ich moc. Na zakończenie, podziękuj Jezusowi za Jego obecność w sakramentach. Podziękuj szczególnie za ten sakrament, w którym najbardziej doświadczasz działania Jezusowego Ducha.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *