Ewangelia na 11 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.06.2019 wg św. Mateusza 10, 7-13 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich apostołów:

„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.

Komentarz do Ewangelii na 11 czerwca:

„Skąd oni to mają?” – pewnie sami uczniowie nie do końca wiedzieli. Wierzyli natomiast mocno, że dzięki mocy Jezusa nie ma niczego niemożliwego. Kto spotkał Jezusa i doświadczył radości przemiany serca, chce się dzielić tą radością z innymi. Jak to robi? Przez gest uprzejmości, pozdrowienie, pomoc, ducha miłości i braterstwa. A jak ty starasz się głosić posłannictwo Jezusa?

Zaufanie jest zrezygnowaniem z całkowitej kontroli sytuacji. Co więcej, Bóg sam się zatroszczy o byt materialny dla swoich apostołów. Czy uczniowie po głoszeniu Królestwa Bożego skarżyli się, że czegoś im brakowało?

„U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” – mówił papież Benedykt XVI. Wszystkie nasze dobre działania, nie mogą zasłaniać Jezusa, ani promować nas samych. To co zrobisz, o czym opowiesz ma zawsze kierować innych do Jezusa. Spotkanie z Jezusem dopełni reszty. Proś dzisiaj Boga modlitwą św. Ignacego z Ćwiczeń Duchownych, aby twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. W ten sposób nie stracisz z oczu perspektywy oraz właściwego celu służby innym.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *