Ewangelia na 10 październik 2016 z komentarzem

Ewangelia z 10.10.2016 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem:

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Komentarz do Ewangelii na 10 październik:

Ludzie przychodzą do Jezusa i przynoszą swoje oczekiwania, chcą zobaczyć znaki, cuda. On nie zachowuje się tak jakby chciały tłumy, nie robi pokazu swoich niesamowitych umiejętności. Co mogli poczuć ci, którzy przyszli? Pomyśl co Ty czujesz kiedy Pan Bóg nie spełnia Twoich pragnień? Tłumy nie zobaczyły żadnych cudów, mało tego usłyszały gorzką prawdę o sobie. Jezus obnażył prawdziwe intencje tych, którzy przyszli. Oni nie chcieli zmienić swojego życia, ale zaspokoić swoją ciekawość. Czy dostrzegam prawdziwe intencje, które kierują moją relacją z Bogiem? Może tak naprawdę chcę tylko pozachwycać się, poczuć coś?

Jezus podaje przykłady tych którzy doświadczyli pozornie czegoś prostego, ale wystarczającego żeby przemienić swoje życie. Jonasz nawoływał do nawrócenia, i całe miasto Niniwa, wszyscy jego mieszkańcy zmienili swoje życie. Królowa Saby słuchała mądrości Salomona i to zmieniło jej życie. Pan Bóg chce działać często przez proste sytuacje, przez ludzi których spotykamy, chce pokazać nam że to wystarczy do nawrócenia.

Jezus chce, abyśmy żyli w prawdzie. Chrześcijanin to człowiek, który nie ucieka od prawdy o sobie, która czasami jest trudna. Bóg nie chce nas odrzucić, ale dać doświadczyć swojej miłość i powoli przemieniać każdego dnia. Ludzie z Niniwy i królowa Saby przemienili się przez słuchanie. Proś Boga o łaskę słuchania Go w codzienności.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *