Ewangelia na 10 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.03.2023 wg św. Mateusza 21, 33-43. 45-46 z komentarzem:

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali.

Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.

Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach». Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Komentarz do Ewangelii na 10 marca:

Choć winnica należała do gospodarza, pracownicy odgrywali w niej istotną rolę. Wynajęta grupa rolników nie wywiązała się ze swoich obowiązków. Ich praca była bezużyteczna, nie przyniosła pożądanych owoców. Co sprawia, że czasem odchodzisz od Jezusowego nakazu miłości Boga i bliźniego? Jakie przeszkody, by owocować, napotykasz w swojej wierze i w życiu?

Naiwna próba uzurpacji dziedzictwa pokazuje, że najemnicy mają problem ze swoją tożsamością. Nie wiedzą, kim rzeczywiście są dla gospodarza. Są chciwi oraz ulegają ułudzie, że będą szczęśliwi, gdy zaspokoją swoją potrzebę samostanowienia. To obraz postaw w życiu duchowym, które można opisać jako niewdzięczność. Czy dostrzegasz, jak wiele jest ci dane? Jak możesz lepiej korzystać z dostępnych sposobów rozwoju twojego ducha?

Nasze życie wiary jest kontynuacją tej opowieści. Jezus wypowiada proroctwo o Kościele – chrześcijanie na całym świecie będą „dobrymi rolnikami” Jego winnicy. Swoim życiem będą głosić Dobrą Nowinę o Zmartwychwstałym i właśnie oni będą dziedzicami królestwa. Czy dostrzegasz swoją odpowiedzialność za Kościół? Jak możesz się przyczynić do tego, by królestwo wydawało plon?

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *