Ewangelia na 10 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.03.2022 wg św. Mateusza 7, 7-12 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków”.

Komentarz do Ewangelii na 10 marca

Na początku Jezus zachęca swoich uczniów do nieustępliwości w proszeniu Boga. Pokazuje, że wytrwała modlitwa będzie wysłuchana. Może nie zawsze w taki sposób, jaki sobie wyobrażamy, ale Bóg da „dobre dary tym, którzy Go proszą”. On jest otwarty na nasze potrzeby. Chce nas wysłuchać i odpowiadać. Pobądź chwilę z takim obrazem Boga. Jakie uczucia i myśli w tobie budzi?

Jezus wskazuje, że Bóg jest jak ojciec, który troszczy się i obdarowuje swoje dzieci. Pragnie być hojny wobec ludzi. Czeka na to, aż skierujesz do Niego swoje prośby. Jaką sprawę chciałbyś przedstawić dziś Bogu? O jakie „dobre dary” chciałbyś dziś Go prosić?

Biblia mówi nam, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Skoro Bóg jest Ojcem, który obdarza dobrem, to i my możemy postępować tak samo wobec innych ludzi. Żeby to zrobić, Jezus daje konkretną wskazówkę: „Wszystko, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zastanów się, co dobrego możesz zrobić dla ludzi, których spotkasz dzisiaj na swojej drodze? Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co było dla ciebie najważniejsze podczas tej modlitwy oraz o tym, za co możesz Mu podziękować.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *