Ewangelia na 10 kwietnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.04.2019 wg św. Jana 8, 31-42 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Komentarz do Ewangelii na 10 kwietnia:

Przebieg rozmowy ujawnia, że rozmówcy Jezusa zupełnie nie zdają sobie sprawy z własnej kondycji. Uważają się za doskonałych, za potomków Abrahama. Tymczasem trwają w grzechu, są nim zniewoleni, mają diabła za ojca. Jak ty sam siebie postrzegasz?

Będąc dzieckiem, każdy z nas starał się naśladować swojego ojca. Gdy popatrzymy uważnie na dzieci, możemy wiele domyśleć się o ich ojcach. Czy to, co czynisz świadczy o przynależności do Boga? A może odsłania się raczej twoje zniewolenie grzechem?

Prawdziwa wolność jest możliwa. Daje ją Jezus Chrystus tym wszystkim, którzy zawierzają Mu całych siebie. On jest Synem, który zawsze prowadzi do swojego Ojca, źródła prawdy o człowieku objawionej w miłości. Słuchając powtórnie Ewangelii, proś, niech Pan objawi ci Prawdę, która wyzwala. Jezu, prowadź mnie Twoją drogą, bym trwając w Tobie mógł być rzeczywiście wolnym.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *