Ewangelia na 10 kwietnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.04.2018 wg św. Jana 3, 7-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do Nikodema: «Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»

Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?

I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

Komentarz do Ewangelii na 10 kwietnia:

Jezus mówi o Duchu oraz o tych, którzy się z Niego narodzili. Są to ludzie równie dynamiczni i kreatywni jak Duch Święty. Ich obecność i działanie niesie pocieszenie, uzdrowienie, rozjaśnia mrok niewiedzy, przynosi błogosławieństwo. Czy spotkałeś takie osoby w swoim życiu?

Nikodem, człowiek oczytany i uczony, jest zagubiony i niepewny, gdy słyszy słowa Jezusa. Mimo swojej wiedzy i zdolności nie wie, jak sobie z nimi poradzić. Dlatego z pokorą musi prosić Jezusa o wyjaśnienie. Czy masz odwagę, aby jak Nikodem, szukać prawdy, która całkowicie przerasta zwykły ludzki rozum?

Jezus, mówiąc o rzeczach ziemskich, wskazuje na swoje nauczanie i czyny, których każdy mógł doświadczyć. I dzisiaj moc Bożego Słowa przejawia się w słowach i czynach osób, którymi Pan chce się posługiwać. Mimo to trudno nam zobaczyć objawienie Bożej chwały na ziemi. Narodzić się na nowo to pozwolić, aby Pan rozszerzył nasz horyzont postrzegania i odczuwania spraw Bożych. Poproś Ducha Pocieszyciela o to, aby cię wypełnił i namaścił, i pomógł ponownie się narodzić do życia w Duchu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *