Ewangelia na 1 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.09.2021 wg św. Łukasza 4, 38-44 z komentarzem:

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona.

A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży!” Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.

Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany”. I głosił słowo w synagogach Judei.

Komentarz do Ewangelii na 1 września:

Gdyby Jezus dziś wędrował po twojej okolicy, kim byłbyś w tej scenie? Przyjacielem, który z radością otwiera swój dom i całe swoje wnętrze dla takiego Gościa? Osobą cierpiącą fizycznie lub duchowo, która całym sercem pragnie uzdrowienia po to, by pełniej Mu służyć? Zdeterminowanym natrętem, który chce Jezusa wykorzystać? Czy kimś, kto uszanuje Jego potrzebę odpoczynku i rozmowy sam na sam z Ojcem? A może jesteś kimś, kto nie czeka i nie spodziewa się Jego wizyty, dopóki nie zostanie zaskoczony Dobrą Nowiną?

Przyjrzyj się Jezusowi w tej scenie. Przyjrzyj się i pomyśl, jak całkowicie Jego dzień wypełniony jest służbą człowiekowi, pracą, modlitwą, obecnością – na różne sposoby. „Mój Ojciec działa do tej pory i Ja działam” – powiedział kiedyś Jezus. To wciąż aktualne. Dziś działa także dla ciebie: nawiedza, uwalnia, pociesza i powierza Ojcu.

Przyjrzyj się także swoim dniom, czym są wypełnione. Komu służysz, o czyje dobro zabiegasz? Do czego wykorzystujesz i jak regenerujesz swoje siły? Czy szukasz bliskości Jezusa, gdy jesteś chory na ciele lub duszy? Czy utrzymujesz więź z Jezusem, troszcząc się o bliźnich, o ich ciała i dusze? Proś Jezusa, by cię ustrzegł przed marnotrawieniem czasu, by każdy twój dzień wypełniony był płynącymi z miłości dobrymi uczynkami.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *