Ewangelia na 1 stycznia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2022 wg św. Łukasza 2, 16-21 z komentarzem:

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę.

Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Komentarz do Ewangelii na 1 stycznia

Maryja zdumiewa się tym, co dzieje się wokół niej i jej Syna. Przychodzą pasterze, których anioł posyła do Betlejem, aby tam ucieszyli się Narodzonym Zbawicielem. Maryja słucha ich opowieści i rozważa, kim jest Ten, który się z niej narodził. Możesz uczyć się od niej, jak wsłuchiwać się w słowa świadectwa o Bogu, który żyje i działa.

Maryja wielbi Boga za to, co dokonuje się w jej życiu. Uczy się interpretować i odczytywać wydarzenia, które stają się jej udziałem. Narodzony Jezus, będąc jej Synem, zostaje posłany przez Ojca, aby nieść ludziom zbawienie. Hebrajskie imię Jezus oznacza „Jahwe zbawia”. Zmiana sytuacji życiowej, jaka mocą Boga dokonała się w życiu Maryi, stanie się udziałem tych, którzy otworzą się na słowo jej Syna.

Zgodnie z przepisami ówczesnego Prawa Mojżeszowego należało obrzezać dziecko i nadać mu imię. Maryja jest posłuszną służebnicą Pańską. Robi to, co nakazuje Prawo. Wypełnia również polecenie archanioła Gabriela. Nazywa zapowiedzianego Syna Jezusem. Czy masz w sercu pragnienie słuchania Słowa Bożego oraz realizowania tego, co nakazuje? Na koniec poproś Maryję, Matkę Zbawiciela, aby uczyła cię słuchać i podążać za głosem jej Syna.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *