Ewangelia na 1 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.04.2020 wg św. Jana 8, 31-42 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: «Wolni będziecie»?” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.

Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego”. Rzekli do Niego: „My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Komentarz do Ewangelii na 1 kwietnia:

„Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami” – mówi Jezus. Jego nauka jest prosta: „Kochaj Boga i bliźniego”. Uczniem Jezusa nie jest zatem ten, kto słyszał o Jego nauce, ale ten, kto nią żyje! Prawdziwym uczniem jest ten, kto kocha! W jakiej sytuacji swojego życia kochasz? Zobacz to i uciesz się nią!

„Jeżeli trwacie w nauce mojej, poznacie prawdę” – zapewnia Jezus. Pomyśl o sytuacji, którą obecnie przeżywasz, bliskiej twojemu sercu… Co to za doświadczenie? Załóż teraz okulary Jezusa, okulary Bożej miłości, i spójrz ponownie. Odszukaj w tym siebie. Co widzisz? A co może widzieć Bóg?

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – obiecuje Jezus. Jeśli w poprzednim punkcie Bóg pokazał ci prawdę o doświadczeniach, które przeżywasz, zapytaj Go też o to, do czego cię zaprasza. Gdzie w tych sytuacjach jest obecny? Gdzie w tych przeżyciach obecna jest Jego miłość? Trwanie w miłości Boga i człowieka nie jest możliwe wyłącznie własnymi siłami. Zawierz zatem Panu siebie i to, przez co przechodzisz, a doświadczysz Jego łaski.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *