Ewangelia na 1 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.04.2017 wg św. Jana 7, 40-53 z komentarzem:

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?  Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu.  Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemu Go nie pojmaliście?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek». Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?» Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei». I rozeszli się – każdy do swego domu.

Komentarz do Ewangelii 1 kwietnia:

„Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”. Czasami na tych, którzy twardo uprą się przy swoim fałszywym stereotypie, nie ma mocnych. A co by było, gdyby Jezus urodził się dzisiaj np. w Sosnowcu? Katowiczanie od razu przekreśliliby Jego misję. Tak samo zrobiono by w Toruniu na wieść o zbawicielu z Bydgoszczy czy w Warszawie po usłyszeniu, że król wszechświata wybrał krakowski Wawel na swą siedzibę. Śmieszne? No właśnie, tak samo śmieszne były argumenty faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy odrzucali Jezusa tylko dlatego, że pochodził z Galilei.

Na szczęście Bóg nie przejmuje się ludzkimi stereotypami i postanawia je łamać. Jego orędzie zbawienia zaczęło docierać do tych, którzy wcale nie byli uczonymi, ale mieli gotowe i otwarte serca na przyjęcie Słowa Bożego. To ludzie prości, w tym wypadku strażnicy, zauważyli najpierw, że jeszcze nikt nigdy wcześniej nie przemawiał do nich w taki sposób jak Jezus.

Prawdziwa mądrość polega na tym, żeby słuchać Boga bez wcześniejszego szufladkowania. Tylko kiedy przyjmiemy postawę słuchania i otwartości na to, co chce nam powiedzieć Bóg, możemy tak naprawdę być pewni, że poznamy Go takim, jaki naprawdę jest i pozbędziemy się naszego zafałszowanego obrazu Boga. Otwórz się na to, co Bóg chce ci powiedzieć w czasie Wielkiego Postu. Zostaw stereotypy, słuchaj Jezusa i po prostu Mu ufaj.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *