Ewangelia na 1 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.06.2024 (Mk 11,27-33) z komentarzem:

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?” Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”. Oni zastanawiali się między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. Jezus im rzekł: „Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.

Komentarz do Ewangelii na 1 czerwca:

Arcykapłani i uczeni chcieli poznać, skąd Jezus ma władzę. Mają pytania, wątpliwości, podobnie jak każdy z nas. Szukanie odpowiedzi i zrozumienia należy do natury ludzkiej. Co robisz, kiedy pojawiają się u ciebie wątpliwości?

Problem pojawia się, kiedy Jezus nie chce odpowiadać tak jak my byśmy tego chcieli. On chce wchodzić w relację, a taki proces niesie ze sobą ryzyko pokazywania słabych stron. Zamiast udzielić prostej odpowiedzi arcykapłanom, sam zadaje pytanie, które okazuje się zmuszać słuchających do głębokiej i niełatwej refleksji. Co robisz kiedy wiara zmusza cię do trudnych przemyśleń? Podejmujesz je czy uciekasz?

Odpowiedź arcykapłanów i uczonych to zwykłe zbycie Boga, a nie zmierzenie się z problemem. Z obawy przed oceną tłumu nie chcą powiedzieć, co tak naprawdę myślą. Ich brak szczerości powoduje, że Jezus nie daje poznać się do końca. Obłuda i brak szczerości zamykają drogę Bożemu działaniu. Czy kierujesz się względami innych ludzi w swoim życiu chrześcijańskim? Jezus zaprasza do zmierzenia się z trudnymi wyzwaniami, szczególnie kiedy prowadzimy pogłębione życie religijne, w dzisiejszej Ewangelii rozmawiał przecież z ludźmi zaangażowanymi w wiarę. Proś o łaskę wytrwałości w mierzeniu się z sytuacjami, wobec których zostaniesz postawiony.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *