Ewangelia na 1 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.06.2017 wg św. Jana 17, 20-26 z komentarzem:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:  «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak, jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Komentarz do Ewangelii 1 czerwca:

Przypomnij sobie swoje ulubione miejsce, w którym siedzisz, ludzi, którzy gromadzą się dookoła ciebie, księdza, który odprawia Mszę, organistę, który towarzyszy obrzędom. Zobacz, jak bardzo każdy z nich różni się od siebie i w inny sposób przeżywa to wspólne wydarzenie.

Podczas Mszy świętej następuje wspólne wyznanie wiary, w którym to mamy sobie przypomnieć o naszym powołaniu do jedności. Czy pomimo tak wielkich różnic charakterów, wyglądu, statusu społecznego wierzysz, że Kościół może stać się naprawdę jednym?

Sam Chrystus bierze na siebie niejako odpowiedzialność tego daru i rezygnuje ze swojej chwały. Nie robi tego z obawy czy tylko z wyuczonego szacunku do swojego Ojca, ale z prawdziwej miłości. Czy i ty w swoim uczestnictwie we Mszy świętej kierujesz się miłością, chęcią nawrócenia się i pojednania ze swoimi braćmi? Usiądź z Jezusem przy wspólnym stole i jeszcze raz rozejrzyj się dookoła siebie. Proś swojego najbliższego Przyjaciela o umiejętność współpracy z ludźmi, którzy cię otaczają, o poznanie ich prawdziwej wartości.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *