Czytanie na dziś o miłości Bożej

Czytanie na dziś (1 Jana 4; 7-12): „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.”

O miłości Bożej

Powodem dla którego Bóg nas stworzył jest aby Go znać, aby Go kochać i aby Mu służyć. Bóg jest miłością i to właśnie było przesłaniem Benedykta XVI jak tylko został papieżem. Napisał encyklikę pod tytułem „Bóg jest miłością”, a druga to „będziecie na Niego patrzeć, na Tego, którego ukrzyżowaliście i będziecie zbawieni”.

Bóg jest miłością a ten kto trwa w miłości będzie trwać w Bogu, a Bóg będzie w nim mieszkał. Mamy tutaj do czynienia z osobistą relacją z Jezusem Chrystusem, potrzebujemy takiej osobistej relacji z Jezusem.

Bóg kocha ciebie osobiście i bezwarunkowo, może upadłeś, może byłeś złodziejem, może kiedyś zabiłeś kogoś a może zniszczyłeś małżeństwo, może kogoś oszukałeś – BÓG STALE CIEBIE KOCHA osobiście!

On nigdy nie przestał ciebie kochać, Jego miłość jest bezwarunkowa. I to nie to co zrobisz i nie ze względu na to co już zrobiłeś jesteś kochany, ale ze względu na to kim jesteś. Jesteś córką Boga, jesteś synem Boga.

Jeremiasz w 49 rozdziale wersecie 6 pisze słowa Boga:

„Czy matka zapomni o swoim niemowlęciu albo ojciec? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja o tobie nie zapomnę…”

Kiedy uciekamy, Bóg od nas nie ucieka ale nas wzywa.

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *