Ewangelia na 3 października 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 03.10.2022 wg św. Łukasza 10, 25-37 z komentarzem: Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 października 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 02.10.2022 wg św. Łukasza 17, 5-10 z komentarzem: Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 października 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 01.10.2022 wg św. Łukasza 10, 17-24 z komentarzem: Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.09.2022 wg św. Łukasza 10, 13-16 z komentarzem: Jezus powiedział: «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.09.2022 wg św. Jana 1, 47-51 z komentarzem: Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.09.2022 wg św. Łukasza 9, 57-62 z komentarzem: Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Do innego rzekł: „Pójdź za […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.09.2022 wg św. Łukasza 9, 51-56 z komentarzem: Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.09.2022 wg św. Łukasza 9, 7-9 z komentarzem: Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.09.2022 wg św. Łukasza 16, 19-31 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.09.2022 wg św. Łukasza 9, 43b-45 z komentarzem: Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go […]
Czytaj dalej…