Ewangelia na 4 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.04.2022 wg św. Jana 8, 12-20 z komentarzem: Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.04.2022 wg św. Jana 8, 1-11 z komentarzem: Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.04.2022 wg św. Jana 7, 40-53 z komentarzem: Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.04.2022 wg św. Jana 7, 1-2. 10. 25-30 z komentarzem: Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.03.2022 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.03.2022 wg św. Jana 5, 17-30 z komentarzem: Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam”. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.03.2022 wg św. Jana 5, 1-16 z komentarzem: Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.03.2022 wg św. Jana 4, 43-54 z komentarzem: Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.03.2022 wg św. Łukasza 15, 1-3. 11-32 z komentarzem: W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z […]
Czytaj dalej…