Ewangelia na 23 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.10.2021 wg św. Łukasza 13, 1-9 z komentarzem: W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.10.2021 wg św. Łukasza 12, 54-59 z komentarzem: Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.10.2021 wg św. Łukasza 12, 49-53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „ Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.10.2021 wg św. Łukasza 12, 39-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.10.2021 wg św. Łukasza 12, 35-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy […]
Czytaj dalej…

 

Tajemnica Siewieromorska

To jedna z największych tajemnic lat 80. XX wieku: gdy w krytycznym momencie, u szczytu „zimnej wojny” decyzja o użyciu broni nuklearnej wisiała na włosku, w 67. rocznicę pierwszego objawienia Maryi w Fatimie, 13 maja 1984 roku, w nieznanych światu do dziś okolicznościach, została zniszczona sowiecka
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.10.2021 wg św. Łukasza 10, 1-9 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.10.2021 wg św. Marka 10, 35-45 z komentarzem: Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.10.2021 wg św. Łukasza 12, 8-12 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.10.2021 wg św. Łukasza 12, 1-7 z komentarzem: Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by […]
Czytaj dalej…