Ewangelia na 2 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.10.2021 wg św. Mateusza 18, 1-5. 10 z komentarzem: Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 października 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.10.2021 wg św. Łukasza 10, 13-16 z komentarzem: Jezus powiedział: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.09.2021 wg św. Łukasza 10, 1-12 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.09.2021 wg św. Jana 1, 47-51 z komentarzem: Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.09.2021 wg św. Łukasza 9, 51-56 z komentarzem: Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.09.2021 wg św. Łukasza 9, 46-50 z komentarzem: Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.09.2021 wg św. Marka 9, 38-43. 45. 47-48 z komentarzem: Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.09.2021 wg św. Łukasza 9, 43b-45 z komentarzem: Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.09.2021 wg św. Łukasza 9, 18-22 z komentarzem: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A […]
Czytaj dalej…