Ewangelia na 3 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.07.2021 wg św. Jana 20, 24-29 z komentarzem: Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.07.2021 wg św. Mateusza 9, 9-13 z komentarzem: Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.07.2021 wg św. Mateusza 9, 1-8 z komentarzem: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.06.2021 wg św. Mateusza 8, 28-34 z komentarzem: Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.06.2021 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.06.2021 wg św. Mateusza 8, 18-22 z komentarzem: Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.06.2021 wg św. Marka 5, 21-43 z komentarzem: Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.06.2021 wg św. Mateusza 7, 1-5 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.06.2021 wg św. Mateusza 8, 1-4 z komentarzem: Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony!” I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.06.2021 wg św. Łukasza 1, 57-66. 80 z komentarzem: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka […]
Czytaj dalej…