Ewangelia na 3 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.10.2020 wg św. Łukasza 10, 17-24 z komentarzem: Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.10.2020 wg św. Mateusza 18, 1-5. 10 z komentarzem: Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 października 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.10.2020 wg św. Łukasza 10, 1-12 z komentarzem: Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.09.2020 wg św. Łukasza 9, 57-62 z komentarzem: Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”. Do innego rzekł: „Pójdź za […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.09.2020 wg św. Jana 1, 47-51 z komentarzem: Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.09.2020 wg św. Łukasza 9, 46-50 z komentarzem: Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.09.2020 wg św. Mateusza 21, 28-32 z komentarzem: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: «Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy». Ten odpowiedział: «Idę, panie!», lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.09.2020 wg św. Łukasza 9, 43b-45 z komentarzem: Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.09.2020 wg św. Łukasza 9, 18-22 z komentarzem: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 września 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.09.2020 wg św. Łukasza 9, 7-9 z komentarzem: Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: „Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, […]
Czytaj dalej…