Ewangelia na 22 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2020 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.02.2020 wg św. Marka 8,34-9,1 z komentarzem: Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.02.2020 wg św. Marka 8, 27-33 z komentarzem: Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.02.2020 wg św. Marka 8, 22-26 z komentarzem: Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: „Czy coś widzisz?” A gdy ten przejrzał, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.02.2020 wg św. Marka 8, 14-21 z komentarzem: Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!” A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do […]
Czytaj dalej…