Ewangelia na 2 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.03.2020 wg św. Mateusza 25, 31-46 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 marca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.03.2020 wg św. Mateusza 4, 1-11 z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.02.2020 wg św. Łukasza 5, 27-32 z komentarzem: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2020 wg św. Mateusza 9, 14-15 z komentarzem: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.02.2020 wg św. Łukasza 9, 22-25 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia […]
Czytaj dalej…