Ewangelia na 17 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2019 wg św. Łukasza 7, 11-17  z komentarzem: Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.09.2019 wg św. Łukasza 7, 1-10 z komentarzem: Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, poszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.09.2019 wg św. Łukasza 15, 1-32 z komentarzem: W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.09.2019 wg św. Jana 3, 13-17 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.09.2019 wg św. Łukasza 6, 39-42 z komentarzem: Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.09.2019 wg św. Łukasza 6, 27-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.09.2019 wg św. Łukasza 6, 20-26 z komentarzem: Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.09.2019 wg św. Łukasza 6, 12-19 z komentarzem: Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.09.2019 wg św. Łukasza 6, 6-11 z komentarzem: W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 września 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.09.2019 wg św. Łukasza 14, 25-33 z komentarzem: Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie […]
Czytaj dalej…