Ewangelia na 22 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.06.2019 wg św. Mateusza 6, 24-34 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.06.2019 wg św. Mateusza 6, 19-23 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.06.2019 wg św. Łukasza 9, 11b-17 z komentarzem: Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.06.2019 wg św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.06.2019 wg św. Mateusza 5, 43-48 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.06.2019 wg św. Mateusza 5, 38-42 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!” Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.06.2019 wg św. Jana 16, 12-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.06.2019 wg św. Mateusza 5, 33-37 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.06.2019 wg św. Mateusza 5, 27-32 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.06.2019 wg św. Jana 17, 1-2. 9. 14-26 z komentarzem: W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. […]
Czytaj dalej…