Ewangelia na 17 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.12.2018 wg św. Mateusza 1, 1-17 z komentarzem: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.12.2018 wg św. Łukasza 3, 10-18 z komentarzem: Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.12.2018 wg św. Mateusza 17, 10-13 z komentarzem: Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.12.2018 wg św. Mateusza 11, 16-19 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.12.2018 wg św. Mateusza 11, 11-15 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.12.2018 wg św. Mateusza 11, 28-30 z komentarzem: Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.12.2018 wg św. Mateusza 18, 12-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.12.2018 wg św. Łukasza 5, 17-26 z komentarzem: Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.12.2018 wg św. Łukasza 3, 1-6 z komentarzem: Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.12.2018 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała […]
Czytaj dalej…