Ewangelia na 5 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.01.2019 wg św. Jana 1, 43-51 z komentarzem: Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.01.2019 wg św. Jana 1, 35-42 z komentarzem: Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.01.2019 wg św. Jana 1, 29-34 z komentarzem: Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.01.2019 wg św. Jana 1, 19-28 z komentarzem: Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2019 wg św. Łukasza 2, 16-21 z komentarzem: Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2018 wg św. Łukasza 2, 41-52 z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.12.2018 wg św. Łukasza 2, 22-35 z komentarzem: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2018 wg św. Mateusza 2, 13-18 z komentarzem: Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.12.2018 wg św. Jana 20, 2-8 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do […]
Czytaj dalej…