Ewangelia na 21 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.09.2018 wg św. Mateusza 9, 9-13 z komentarzem: Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.09.2018 wg św. Łukasza 7, 36-50 z komentarzem: Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.09.2018 wg św. Łukasza 7, 31-35 z komentarzem: Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: „Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.09.2018 wg św. Łukasza 2, 41-52 z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.09.2018 wg św. Łukasza 7,1-10 z komentarzem: Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.09.2018 wg św. Marka 8, 27-35 z komentarzem: Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.09.2018 wg św. Łukasza 2, 33-35 z komentarzem: Po przedstawieniu Jezusa w świątyni Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.  Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.09.2018 wg św. Jana 3, 13-17 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.09.2018 wg św. Łukasza 6, 27-38 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów:„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.09.2018 wg św. Łukasza 6, 20-26 z komentarzem: W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą […]
Czytaj dalej…