Psalm na 30.09.2018

Psalm z 30 września 2018 roku   Psalm (Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a))   Nakazy Pana są radością serca   Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem […]
Czytaj dalej…

 

Psalm na 29.09.2018

Psalm z 29 września 2018 roku   Psalm (Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c))   Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu   Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, * bo usłyszałeś słowa ust moich; będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, * pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.   Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu […]
Czytaj dalej…

 

Psalm na 28.09.2018

Psalm z 28 września 2018 roku   Psalm (Ps 144 (143), 1b i 2abc. 3-4 (R.: 1b))   Błogosławiony Pan, Opoka moja   Błogosławiony Pan, Opoka moja. * On mocą i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, * moją tarczą i schronieniem. Błogosławiony Pan, Opoka moja Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o […]
Czytaj dalej…

 

Psalm na 27.09.2018

Psalm z 27 września 2018 roku   Psalm (Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b))   Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką     Obracasz w proch człowieka * i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy». Bo tysiąc lat w Twoich oczach † jest jak wczorajszy dzień, który minął, * albo straż […]
Czytaj dalej…

 

Psalm na 25.09.2018

Psalm z 25 września 2018 roku   Psalm (Ps 119 (118), 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44 (R.: por. 35a))   Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań   Błogosławieni, których droga nieskalana, * którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, * abym rozważał Twoje cuda.   Prowadź […]
Czytaj dalej…

 

Psalm na 24.09.2018

Psalm z 24 września 2018 roku   Psalm (Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b))   Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie   Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, * kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie * i mówi prawdę w swym sercu.   […]
Czytaj dalej…

 

Psalm na 23.09.2018

Psalm z 23 września 2018 roku   Psalm (Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b))   Bóg podtrzymuje całe moje życie   Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, * mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, * nakłoń ucha na słowo ust moich.   Bóg podtrzymuje całe moje życie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.09.2018 wg św. Jana 1, 47-51 z komentarzem: Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.09.2018 wg św. Łukasza 9, 18-22 z komentarzem: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A […]
Czytaj dalej…