Ewangelia na 20 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.01.2018 wg św. Marka 3, 20-21 z komentarzem: Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów.» Komentarz do Ewangelii 20 stycznia: Troska bliskich Jezusa i domniemanie postradania przez […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.01.2018 wg św. Marka 3, 13-19 z komentarzem: Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.01.2018 wg św. Marka 3, 1-6 z komentarzem: W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do nich powiedział: «Co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.01.2018 wg św. Marka 2, 23-28 z komentarzem: Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.01.2018 wg św. Marka 2, 18-22 z komentarzem: Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.01.2018 wg św. Jana 1, 35-42 z komentarzem: Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.01.2018 wg św. Marka 2,13-17 z komentarzem: Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.01.2018 wg św. Marka 2, 1-12 z komentarzem: Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.01.2018 wg św. Marka 1, 40-45 z komentarzem: Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu […]
Czytaj dalej…