Ewangelia na 23 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.01.2018 wg św. Marka 3, 31-35 z komentarzem: Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.01.2018 wg św. Marka 3, 22-30 z komentarzem: Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.01.2018 wg św. Marka 1, 14-20 z komentarzem: Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.01.2018 wg św. Marka 3, 20-21 z komentarzem: Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów.» Komentarz do Ewangelii 20 stycznia: Troska bliskich Jezusa i domniemanie postradania przez […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.01.2018 wg św. Marka 3, 13-19 z komentarzem: Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.01.2018 wg św. Marka 3, 1-6 z komentarzem: W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do nich powiedział: «Co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.01.2018 wg św. Marka 2, 23-28 z komentarzem: Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.01.2018 wg św. Marka 2, 18-22 z komentarzem: Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak […]
Czytaj dalej…