Ewangelia na 22 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.11.2017 wg św. Łukasza 19, 11-28 z komentarzem: Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.11.2017 wg św. Łukasza 19, 1-10 z komentarzem: Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.11.2017 wg św. Łukasza 18, 35-43 z komentarzem: Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.11.2017 wg św. Mateusza 25, 14-30 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.  Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.11.2017 wg św. Łukasza 18, 1-8 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.11.2017 wg św. Łukasza 17, 26-37 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.11.2017 wg św. Łukasza 17, 20-25 z komentarzem: Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „tam”. Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.11.2017 wg św. Łukasza 17, 11-19 z komentarzem: Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.11.2017 wg św. Łukasza 17, 7-10 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.11.2017 wg św. Łukasza 17, 1-6 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie […]
Czytaj dalej…