Ewangelia na 2 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.10.2017 wg św. Mateusza 18, 1-5 z komentarzem: Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.10.2017 wg św. Mateusza 21, 28-32 z komentarzem: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.09.2017 wg św. Łukasza 9, 43B-45 z komentarzem: Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.09.2017 wg św. Jana 1, 47-51 z komentarzem: Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.09.2017 wg św. Łukasza 9, 7-9 z komentarzem: Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.09.2017 wg św. Łukasza 9, 1-6 z komentarzem: Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.09.2017 wg św. Łukasza 8, 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.09.2017 wg św. Mateusza 20, 1-16a z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.09.2017 wg św. Łukasza 8, 4-15 z komentarzem: Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, […]
Czytaj dalej…