Ewangelia na 17 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.06.2024 (Mt 5,38-42) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb!» A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 16.06.2024 (Mk 4,26-34) z komentarzem: Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 15 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.06.2024 (Mt 5,33-37) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 14 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 14.06.2024 (Mt 5,27-32) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 13 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.06.2024 (Mt 5,20-26) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 12 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 12.06.2024 (Mt 5,17-19) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 11 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 11.06.2024 (Mt 10,7-13) z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.06.2024 (Mt 5,1-12) z komentarzem: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 9.06.2024 (Mk 3,20-35) z komentarzem: Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 8 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.06.2024 (Łk 2,41-51) z komentarzem: Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go […]
Czytaj dalej…